نمونه کارها


آماده سازی اراضی 8هکتاری خنج
آماده سازی اراضی 8هکتاری خنج

آماده سازی اراضی 8هکتاری خنج

04 آگوست 2019 -

ابنیه فنی
ابنیه فنی

ابنیه فنی

04 آگوست 2019 - تعمیرات ابنیه فنی

بتن استامپی
بتن استامپی

بتن استامپی

02 آگوست 2019 - بتن استامپی

کفسازی های صنعتی
کفسازی های صنعتی

کفسازی های صنعتی

02 آگوست 2019 - بتن سخت صنعتی

تعمیرات آبنما
تعمیرات آبنما

تعمیرات آبنما

02 آگوست 2019 - پروژه های راهسازی, تعمیرات ابنیه فنی

بتن ریزی خیابانهای سیمان هرمزگان
نمونه کاربتن ریزی خیابان

نمونه کاربتن ریزی خیابان

19 دسامبر 2013 - کفسازی بتنی

نمونه کار 3
نمونه کار 3

نمونه کار 3

19 دسامبر 2013 - بتن سخت صنعتی

نمونه کار 3
نمونه کار 3

نمونه کار 3

19 دسامبر 2013 - کفسازی بتنی