همواره اهداف مدیران متعهد و همکاران متخصص ما بر شناخت نیازهای مشتریان و ارائه خدمات بهینه مبتنی بر پیشرفته ترین تکنولوژی های روز دنیا به سراسر کشور می باشد.هم اکنون این مجموعه شامل دو واحد جداگانه تحقیق وپزوهش واجرای کفساریهای بتنی وخدمات پیمانکاری،راه و ساختمان می باشد و با گردآوری این بخشها تحت نامی یکسان سعی در ارائه کامل خدمات عمرانی به سازمان ها و نهادهای دولتی، شرکتهای خصوصی و اشخاص دارد.بالا بردن کیفیت کارهای ارائه شده در چهارچوب استانداردهای حاکم در دنیا، امری نیست که به طور اتفاقی حاصل گردد. دیدگاه بلندمدت درتحقیق، تولید،عرضه و پشتیبانی ازجمله نگرش راهبردی ما در کار است، نگرشی که به شهادت آنچه انجام گرفته است برای مجموعه کارن تخصص و برای مشتریان آن رضایت را به همراه داشته است .